רשת מרפאות אריאל - גיבוש תוכנית הבראה, מכירת החברה תוך שיקום פעילותה העסקית -
מ.א.ג. לפלסטיק - גיבוש תכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
המשרדייה - גיבוש תכנית הבראה הסדר נושים ומכירה לרשת קרביץ -
כרמים בעמק ייזום והשקעות - גיבוש תכנית הבראה והסדר נושים -
ויטאמד - תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
פרדס מוצרי הדר - גיבוש תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים". -
"אפרופו - גיבוש תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
אשד מהנדסים - ניהול של תיק פירוק החברה במסגרת "צו פירוק" -
אוריינט טרנס מוביל - גיבוש תכנית הבראה, ניהול מיוחד וניהול מכירת החברה במסגרת "צו פירוק" -
מדיקל לייזר בע"מ - ניהול מיוחד במסגרת פירוק -
קופת חולים כללית – נכסי ועדי העובדים והרופאים, גיבוש תוכנית הבראה, ליווי ויישום -
אלקלעי שטיין בע"מ – תעשיות מרכבים, גיבוש תוכנית הבראה -
רהיטי רביד בע"מ – גיבוש הסדר נושים פרטי מחוץ לכותלי ביהמ"ש, ליווי ויישום -
רשת מרפאות אריאל - גיבוש תוכנית הבראה, מכירת החברה תוך שיקום פעילותה העסקית -
מ.א.ג. לפלסטיק - ניהול הפעלה, גיבוש תכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
המשרדייה - גיבוש תכנית הבראה הסדר נושים ומכירה לרשת קרביץ -
כרמים בעמק ייזום והשקעות - גיבוש תכנית הבראה והסדר נושים -
ויטאמד - תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
פרדס מוצרי הדר - גיבוש תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים". -
"אפרופו - גיבוש תוכנית הבראה וניהול מיוחד במסגרת "צו הקפאת הליכים" -
אשד מהנדסים - ניהול של תיק פירוק החברה במסגרת "צו פירוק" -
אוריינט טרנס מוביל - גיבוש תכנית הבראה, ניהול מיוחד וניהול מכירת החברה במסגרת "צו פירוק" -
מדיקל לייזר בע"מ - ניהול מיוחד במסגרת פירוק -
קופת חולים כללית – נכסי ועדי העובדים והרופאים, גיבוש תוכנית הבראה, ליווי ויישום -
אלקלעי שטיין בע"מ – תעשיות מרכבים, גיבוש תוכנית הבראה -
רהיטי רביד בע"מ – גיבוש הסדר נושים פרטי מחוץ לכותלי ביהמ"ש, ליווי ויישום -